Rastvori

Danijelaaa's picture

1kg kalcijum-karbonata je preliven sa 15dm3 hloritne kiseline i pri rekaciji se oslbodilo 168 dm3 uglljenik 4-oksida.Kolika je koncentracija rastvora hloridne kiseline?

milena10's picture

Da li je u pitanju HLORITNA ili HLORIDNA kiselina?

Danijelaaa's picture

Hloridna kiselina je u pitanju. 

milena10's picture

CaCO3+2HCL= CaCl2+CO2+H2O

              Xmol              168dm3

              2mol                22,4dm3

2mola:22,4dm3=X:168dm3

X=15mola

c=n/V=15mola/15mol/dm3= 1dm3

 

hemijalover's picture

На цистерни пуној воде постоји рупа кроз коју капље вода брзином 1 кап/5 мин. Колико атома водоника се налази у води која исцури за 2 часа, ако једна кап има запремину 0,5 cm3 , а густина воде је ρ= 1 g/cm3 ?