Rastvori

Fsshkkj334's picture

Dva vodena rastvora uree imaju osmotske pritiske 4 bara i 9 bara na nekoj temperaturi. Koliki ce biti osmotski pritisak rastvora dobiven miješanjem cetiri zapremine prvog rastvora i devet zapremina drugog rastvora na istoj temperaturi?