Rastvori

hemijalover's picture

У раствор у коме се налази 4 g натријум-хидроксида додата је киселина. Након тога je
утврђено да настали раствор мења боју плаве лакмус хартије у црвену.
Заокружи слово испред тачног одговора. У раствор је додато:
а) 0,05 mol хлороводоничне киселине
б) 0,1 mol сумпорне киселине
в) 0,1 mol хлороводоничне киселине
г) 0,05 mol сумпорне киселине

hemijalover's picture

Rešenje: b)

Dino98's picture

U rastvoru se nalazi 0,1 mol NaoH (m/M).

S obzirom na to da je lakus papir promijenio boju u crvenu znači da je stupio u reakciji sa jakom kiselinom.

U slučaju HCl nastao bi neutralan rastvor, a količine od 0,05 mola HCl i H2SO4 nisu dovoljne da bi neutralizirali otopinu, te ostale u višku i snizile pH