pH

alhemicarka's picture

Koliko ima hidroksidnih jona u 200cm3 rastbora HCl ciji je pH=2? R=1,2*10^11 jona 

Marija 96's picture

V=0,2dm3

c(H+)=0,01mol/dm3

c(OH-)=10-12

n(OH-)=10-14*0,2=0,2*10-12

N=Na*n=6,023*1023 *0,2*10-12 =1,2*1011 jona

alhemicarka's picture

Hvala puno