cis/trans izomeri

asterix's picture

Ima li 2,3-dimetilheks-3-en cis/trans izomere? Da li kod tih izomera iste skupine moraju biti smještene sa suprotnih strana u odnosu na dvostruku vezu ili mogu i različite , ne razumijem to

asterix's picture

zna li tko ovo?

Marija 96's picture

Nema cis i trans izomeriju...Zbog toga što dva C atoma povezana dvostrukom vezom moraju imati bar jedan isti supstituent, ođe to nije riječ... I ako je na istom C atomu dva ista supstituenta onda opet nema izomerije.