pH rastvora

Chemy123's picture

Ako neko moze da pomogne, neka napise postupak za deo zadatka pod b), pod a) znam da uradim, hvala!

Izracunati pH: 
a) rastvora u kojem  je koncentracija HCl 0,1M, a koncentracija CCl3COOH 0,05M. 
Ka (CCl3COOH)=0,23
b) rastvora koji se dobije kada se rastvoru pod a) zapremine 1dm3 doda 0,05mol NaOH

a) 0,88  b)1,07