HEMIJA PRIJEMNI

Vladimir Kokanov's picture

Kako pripremati Hemiju za prijemni na medicinski fakultet?

fjodorka_'s picture

Ukoliko si u mogućnosti, nađi dobrog profesora. Ako ne, nabavi zbirku zadataka za prijemni sa željenog fakulteta. Ukoliko želiš da konkurišeš u Bg, mogu ti reći koje će ti oblasti biti potrebne pa da ih izučiš na npr Khan Academy (online je i besplatno).