Rastvori

Gliga's picture

Koliko grama bakar(II)-sulfata pentahidrata treba rastvoriti u 200g vode da se dobije 5 % rastvor bakar(II)-sulfata?

Marija 96's picture

m(CuSO4x5H2O)=?

m(H2O)=200g

w=0,05

w=m(CuSO4)/m(CuSO4x5H2O)+m(H2O)

n(CuSO4)=n(CuSO4x5H2O)

m(CuSO4)=M*n(CuSO4x5H2O)=M(CuSO4)*m(CuSO4x5H2O)/M(CuSO4X5H2O)

m(CuSO4X5H2O) cu obiljeziti kao mpl radi lakseg pisanja

m(CuSO4)=159*mpl/249=0,64*mpl

w=0,64*mpl/mpl+200g

0,05=0,64mpl/mpl+200g pomnozicemo sve sa mpl+200g

0,05mpl+10g=0,64mpl

10g=0,59mpl

mpl=10g/0,59=16,94g

imaš li rezultat