Koloidni rastvori

Mala hemičarka's picture

''Koja od navedenih supstanci ne može obrazovati koloidno-disperzni sistem sa vodom kao disperznim sredstvom? Ponuđeni odgovori: skrob, AgCl, celuloza, glukoza, CuS'' Molim vas da mi objasnite, šta to treba da razmatram kod ovakvih pitanja? Šta uopšte jedan disperzni sistem čini koloidnim?