masa NaOH

mirza salkić's picture

Koliko mg NaOH treba uzeti i dodati u 400ml rastvora koncentracije 0,1mol/l da bi se dobio rastvor koncentracije 5g/l? Može li se uraditi ovaj zadatak na neki drugi način osim samo n1=n2