Hitno pomoć

Ana2304's picture

U ravnotežnoj reakciji sagorevanja vodonika:

2H2(g)+O2(g)-->2H2O(g)  entlapija je -482kj/mol

pri povećanju temperature koncentracija kiseonika se

a)povećava

b)smanjuje

c)ne mijenja

Odgovor je pod a, ali ako neko može da mi objasni zašto.

Dino98's picture

Hitno pročitati pravila o postavljanju tema. 

jzma's picture

ako kroz elektrohemijsku celiju protekne kolicina elektriciteta od 19587c koja kolicina elektrona u mol je stupila u oksido redukcionu reakciju koja e odvija u celji