Konstanta ravnoteze

Gliga's picture

Izracunajte konstantu ravnoteze reakcije

2HI(g) -> <- H2(g) + I2(g)

na 448 stepeni Celzijusova ako su na toj temperaturi parcijalni pritisci gasova u stanju ravnoteze jednaki:

p(H2)= 7,5*10^-3 bar

p(I2)= 4,3*10^-5 bar

p(HI)= 4*10^-3 bar

         

milicaradenkovic's picture

Reakciju ti necu pisati jer je imas u zadatku

Kp=p(H2)*p(I2)/p(HI)2

Kp=(7.5*10(-3))*(4.3*10(-5))/(4*10(-3))2=0.020

Kc=1/Kp=1/0.020=50