Konstanta ravnoteze 2

Gliga's picture

Izracunajte konstantu ravnoteze reakcije Cl2(g)-> <- 2Cl(g), ako je polazna koncentracija Cl2 bila 0,04 mol/dm3, a tokom reakcije se 5% molekulskog hlora razlozilo na atome.

milicaradenkovic's picture

Ovaj zadatak imas na forumu samo ga nadji.