VIIIB grupa pse

isidora02's picture

Mozete li molim Vas da mi napisete nesto o opstim osobina 8, 9. i 10. grupe periodnog sistema elemenata. Hvala u napred!

Dino98's picture

To je tzv. ferum grupa.

Pod ferumovom grupom ne podrazumijevaju se (kao u prethodnim grupama) elementi koji su jedan ispod drugog (ferum, rutenium i osmium), nego tri elementa 8. pokrajne grupe koji stoje jedan pored drugog: ferum, kobalt i nikl. Oni su hemijski međusobno srodniji.

Željezo je srebrnobijeli, mekani metal, kovan metal, hemijski vrlo reaktivan, metal koji dobro provodi el struju i toplotu. Dobiva se u visokim pećima (redukcijom ruda kokosom). Za dobivanje se koriste uglavnom oksidne rude (hematit, magnetit), rjeđe karbonatne. Osnovna legura - čelik

Željezo je u svojim jedinjenjima dvo-, tri- i šesterovalentno.

Soli dvovalentnog željeza djeluju kao reduktivno, a soli trovalentnog željeza kao oksidativno sredstvo.

Ferum (II) spojevi : FeO, Fe(OH)2, FeCl2, FeS, FeSO4, FeCO3

Ferum (III) spojevi : Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)3, FeCl3, Fe2(SO4)3, Fe(SCN)3

Od kompleksnih željeznih spojeva najvažniji su cijano-kompleksi (kalij-heksacijanoferat npr.)

Nikal- srebrnobijeli, žilavi i slabo magnetični metal. Otporan prema vazduhu.

Spojevi : NiO, Ni(OH)2, NiCl2, NiS, NiSO4, NiSO4 * 7H2O, Ni(CN)2.

Nikl se koristi često i kao katalizator.

Nikl se dobiva iz magnetnih pakovina, gdje se materijal (koji sadrži NiS, Cu2S, FeS i Fe2O3) tali sa dodacima koji sadrže silikatne kiseline i s koksom.

Gradi i legure ( sa bakrom, kromom, molibdenom..)

Kobalt- čeličnosivi, sjajni, magnetični metal. Kao i nikl, ne oksidira na vlažnom vazduhu. Kobalt je dvo-, i trovalentant.

Kobalt (II) spojevi : CoCl2 *6H2O, CoSO4 * 7H2O, Co(NO3)2, CoO * Al2O3, Co2S3

Kobalt (III) spojevi : Co(OH)S, Co2(SO4)3 * 18 H2O, KCo(SO4)2, 

Dobiva se iz ruda koje sadrže nikl, kobalt, bakar , a obrađuju se isto kao što je opisano i kod nikla..

 

Pozdrav