Oksidi, hidridi

Johnny2017's picture

Mozete li mi pomoci oko resavanja ovog zadatka:

 

Koliko je potrebno mililitara kiseonika da bi se pri sagorevanju amonijaka dobilo 200 mL azot(II)-oksida? (Zapremine gasova su svedene na iste uslove.)

 

Ja sam pokusao da ga resim na sledeci nacin:

 

2NH+ 5/2O2 -----> 2NO + 3H2O

 

n(NO) = 0,2L/22,4L/mol =0,00893 mol

 

za svaki mol NO ima dva mola O2

 

n(O2)= 2x0,00893 mol = 0,0179 mol

 

V(O2) = 0.0179 mol x 22,4 mol/L = 0,400 L

 

Resenje je 250 mL

 

 

 

zlaja99's picture

2.5 mola O2 ---------- 2 mola NO

X mola O2------------0.00893 mola NO

X=0.00893*2.5/2 =0.0111625 mola

V(O2)=0.0111625*22.4=0.25004 L

V(O2)=250 mL