Amonijak

Hemicarka5's picture

Za prihranjivanje biljaka treba na svaki hektar zemljista dodti po 10kg azota u obliku rastvorljivih soli.Izracunajte koliko je kg NH4NO3 potrebno za tu svrhu.

milicaradenkovic's picture

NH4NO3-------------->N2+H2O+O2

n(N2)=m/Mr=10*10(3)/28=357.14 mol

n(NH4NO3)=n(N2)=357.14 mol

m(NH4NO3)=n(NH4NO3)*Mr=357.14*80=28571 g=28.571 kg