Dobar da , prvi put se susrećem sa ovim tipom zadatka, pa ako moze pomoc bila bih jako zahvalna

Daniraa's picture

Ako je pH=12 neke otopine 0,1 mol/l baze metala prve grupe PSE. Osmotski pritisak te baze je ?

tacan rezultat je 0,11RT