Ugljovodonici

s0_k0's picture

Koja od navedenih jedinjenja moze na sobnoj temperaturi obezboji rastvor kalijum permanganata??

1.metan 2. 2metilpropan 3. ciklopropan 4.propen 5. benzen 

Koja jedinjenja bez obzira na data obezbojavaju ovaj rastvor???

Marija 96's picture

propen, kalijum-permanganat obezbojavaju jedinjenja sa dvostrukom, trostrukom vezom, i sva ostala jedinjenja koja se oksiduju uz pomoc KMnO4, npr alkoholi, aldehidi i sl. Jer se onda KMnO4 redukuje do Mn2+(svijetlo roze, bezbojan rastvor) ili u nekim slucajevima do Mn4+ (braon boja)

s0_k0's picture

Hvala