U 100cm^3 rastvora HCl nalazi se 36.5 mg ciste kiseline. Izracunajte koncentraciju H+jona u rastvoru i pH vrednost.

Nikolahemija's picture

<p>Moze neko da mi resi</p>

Nikolahemija's picture

Kako se ovo resava

zlaja99's picture

V rastvor=100 cm³=0.1 dm³

m=36,5 mg=0.0365 g

c[H+]=?

pH=?

--------------------------

HCl----->H+ + Cl-

n(HCl)=0.0365 g/36,5 g/mol=0.001 mol

1 mol HCl---------1 mol H+

0.001 mol HCl--------X mol H+

X=0.001 mol

c=n/V=0.001 mol/0,1 dm³=0.01 mol/dm³= 10^(-2) mol/dm³

pH=-log[H+]

pH=-log[10^(-2)]=2

Poz