Hem

Gorakk's picture

U 1cm3 rastvora rastvoreno je 1*10 na 18-u formulskih jedinica(jonskih parovava) kalijum nitrata. Kolicinska koncentracija datog rastvora je?

Rijesenja A) 53*10na-3u

B)1,67*10na-3u

C)4,18*10na-3u

D)1,67*10na-4u

E)2,53*10na-5u

zlaja99's picture

N=10^18 cestica

V rastvora=1 cm3=0.001=10^-3

-----------------------

N=n*Na=>n=N/Na=10^18/6.023*10^23=0.167*10^-5=1,67 *10^-6

c=n/V=1,67*10^-6/10^-3=1,67*10^-3