Ph

Gorakk's picture

Kolika je pOH rastvora dobijenog mijesanjem 400cm3 KOH koncentracije 0,2mol/dm3 i 300cm3 HNO3 koncentracije 0,2mol/dm3?Kiselina i baze su potpuno disusovane

Rijesenja 

A)1,7

B)2,7

C)0,7

D)1,54

E) 2,8

Dino98's picture

V1(KOH) = 400 mL

c1(KOH) = 0,2 mol/L

V2(HNO3) = 300 mL

c2(HNO3) = 0,2 mol/L

----------------------------------

pH, pOH =?

n(baze)= c1*V1 = 0,08 mol

n(kiseline) = c2*V2 = 0,06 mol

U višku je baza, znači n(viška) = n(OH-)

n(OH-) = n(viška) = 0,02 mol

c(OH-) = n(OH-) / V1+V2 = 0,285 mol/L

pOH = -log c(OH-) = 1,54

 

Lp !