aldehidi i ketoni

rastkokornjaca's picture

proizvod dobijen reakcijom propanala sa metil-magnezijum-bromidom razlaze se sa razblazenom hlorovodonicnom kiselinom i daje?

 

Marija 96's picture

dobija se dva butanol +HCl--> 2 hlor butan

Marija 96's picture

2-butanol*

rastkokornjaca's picture

zahvaljujem Marija!

rastkokornjaca's picture

u resenjima pise 2-metilpropanol-1