Entalpija

alhemicarka's picture

Oksidacijom 9g glukoze oslobodi se 150kJ toplote. Izracunati standardnu entalpiju stvaranja glukoze ako su deltafH(H2O) =-285.5, deltafH(CO2)=-393, 5. Mr glukoze je 180

zlaja99's picture

Postavi odgovor ,da znam!

tekilidora19's picture

Odgovori:

1) -135,3

2) 1075.8

3)-1075.8

4) -4075.8

5) 3587.5

Rešenje pod 3).

Onion's picture

Da li moze neko da mi uradi ovaj zadatak? Hvala ☺ 

Sagorevanjem 2.4 g Mg trake nastalo je 4g MgO. Koji je od reaktanata ostao u visku i koja je masa preostalog reaktanta?