Hem

Gorakk's picture

Koliko ima natrijumovih I hloridnihjona u rastvor u natrijum hlorida konc. 58,5mg/dm3? Alfa je 1

Rjesenje 3*10na 20-uNa,6*10na 20-u CL

Marija 96's picture

NaCl-->Na+ +Cl-

y=58,5mg/dm3

c=y/M=58,5 mg/dm3/58,5 g/dm3=0,001mol/dm3

n(CL-)= n( Na+)=0,001mol/dm3

N(Cl- )=N(Na+)=0,001*6,023*10na23=6*10na20. Ne znam kako cu dobili 3*10na20