Hem

Gorakk's picture

Ponasane su iste zapremine rastvora hlorovodonicne kiseline u kome je pH u prvom rastvoru 4,a u drugom rastvoru 3. Koliki he pH u semsi?

Rijesenje je 3,26

zlaja99's picture

Mijesanjem rastvora r1 i r2 dobije se r3.

n1+n2=n3

V1+V2=V3

c1+c2≠c3

V1=V2=1L

V3=V1+V2=2 L

c1*V1+c2*V2=c3*V3

pH1=4

pH2=3

pH=-log[H+]

---------------------------

c1[H+]=10^(-pH1)=10*^-4 mol/L

c2[H+]=10^(-pH2)=10^-3 mol/L

c1*V1+c2*V2=c3*V3

10^-4*1+10^-3*1=c3*2

0.0001+0.001=c3*2

0.0011=c3*2

c3=0.00055

pH3=-log[H+]=-log0.00055=3.26

Poz