Računanje preko jednačine

Berka's picture

Pozdrav ako može pomoć za ovaj zadatak:

Ako prema jednačini O2 + 2CO-----> 2CO2,koju izjednačimo sa najmanjim cjelobrojnim koeficijentima,reaguje 1 mol CO sa 8g O2,masa CO2 koja će nastati je:...

zlaja99's picture

Stavi rjesenje!

Je li 44 g rezultat?

Poz

Berka's picture

Rezultat je 22 :/

zlaja99's picture

2CO+O2---->2CO2

m(O2)=8 g

n(O2)=m/M=8/32=0.25 mol

x mol CO------0.25 mol O2

2 mol CO------1 mol O2

x=0.5 mol CO

i sad:

2 mol CO-----2 mol CO2

0.5 mol CO------x mol CO2

x=0.5 mol CO2

m(CO2)=n*M=0.5*44=22 g

Poz

Berka's picture

Hvala mnogo :D