3NO2 + H2O-----> 2HNO3 + NO * Višak O2?

Berka's picture

Ako razmotrite sljedeću uravnoteženu jednačinu:3NO2 + H2O-----> 2HNO3 + NO i prema istoj računate koliko grama vode je potrebno da nastane 21,5 g HNO3,uz pretpostavku da postoji višak O2 prisutnog u reakciji

Hvala unaprijed :D

zlaja99's picture

3NO2+H2O------>2HNO3+NO

m(H2O)=?
m(HNO3)=21.5 g

---------------------------------------------

Proporcija:

x g H2O-----21.5 g HNO3

18 g H20-------2*63 g HNO3

x=21.5 g*18 g/126 g

x=3.07 g

Sljedeci put stavi rjesenja

Poz

Berka's picture

Hvala Vam :)