Ph

Miljana95il's picture

Izracunati koncentraciju OH- jona u vinu u kome je pH=2,80 na 25°C .Da li je vino koselo,bazno ili neutralno? 

Rjesenje je 6,3 *10 na 12,kiselo 

Dino98's picture

pH = 2,80

------------------------------

c(OH-) = ?

pH = 2,80 <7 ===> Sredina je kisela

Ako je pH = 2,80 pOH računamo prema relaciji :

pOH = 14 - pH

pOH = 14 - 2,80

pOH = 11,20

Ako znamo pOH vrijednost računamo koncentraciju OH- jona prema izrazu :

c(OH-) = 10 na -pOH -->  c(OH-) = 10 na -11,2 = 6,30 * 10 na -12 mol/L

 

Lp !