Da proverim

savat's picture

Ako se pri gradjenju CO i CO2 stalna masa ugljenika (12) jedini sa promenljivim masama kiseonika (16 i 32)onda te promenljive mase kiseonika stoje medjusobno u odnosu malih celih brojeva. Je l to 3:4?