Entalpije

Zizela's picture

Na osnovu sledeci termohemijskih jednacina izracunati entalpiju formiranja NO2: 

1) 1/2 N2 (g) + 1/2 O2 (g) --> NO (g)

delta rH=90,5kj/mol

2) NO(g) + 1/2 O2 (g) --> NO2 (g)

delta rH= 56,6 kj/mol

1) -56,6  2) 147,1 3) -33,9  4) -147,1 5) 33,9