Kvantni broj

Daniraa's picture

Glavni kvantni broj elektrona u vodikovom atomu je n=4. Po kvantnoj teoriji najvecu vrijednost magnetnog kvantnog broja u ovom stanju iznosi?

rjesenje je 3,17x10^-34kgm2/s