Rastvori, pOH

Panda's picture

Izračunajte koliko miligrama kalijum-hidroksida je potrebno za potpunu neutralizaciju 100 cm 3 rastvora hlorovodonične (hloridne) kiseline u kojem pOH iznosi 12.

zlaja99's picture

Je li rezultat 56 mg?

Panda's picture

DA

zlaja99's picture

KOH+HCl---->KCl+H2O

m(KOH)=?

V(HCl)=100cm3=0.1 L

pOH=12

--------------------------------------------------------

pH+pOH=14

pH=14-pOH

pH=14-12=2

pH=-log[H+]

2=-log[H+]----->[H+]=10^-2=0.01 mol/L

c=n/V---->n=c*V =0.01 *0.1

n(H+)=0.001 mol

HCl----->H+ + Cl-

n(HCl)=n(H+)=0.001 mol

1 mol KOH-------1 mol HCl

x mol KOH-------0.001 mol HCl

x=0.001 mol

m(KOH)=n*M=0.001*56=0.056 g=56 mg

Sljedeci put stavi odmah resenje

Poz!

 

Panda's picture

Pozdrav :)