Stehiometrijska izracunavanja

Ask123's picture

Smjesa NaOH I KOH mase 13.6 kg u reakciji sa hloridnom kiselinom daje 19.15 NaCl i KCl? Koliko ima grama NaOH a koliko KOH u toj smjesi?Rjesenje je :8g NaOH i 5.6 KOH.Ako moze postupno sa objasnjenjima.Hvalaaa!

milicaradenkovic's picture

m(smese)=13.6 g

NaOH+HCl---------------->NaCl+H2O

KOH+HCl----------------->KCl+H2O

m(NaCl)+m(KCl)=19.15 g

n(NaOH)=m(NaOH)/Mr

m(NaOH)=x a m(KOH)=(13.6-x)

n(KOH)=m(KOH)/Mr

n(NaCl)=n(NaOH) a n(KCl)=n(KOH) iz jednacina

(x/40)*58.5+((13.6-x)/56)*74.5=19.15

1.4625*x+18.09-1.33*x=19.15

0.1325*x=1.06

x=1.06/0.1325=8 

m(NaOH)=8 g a m(KOH)=13.6-8=5.6 g