Maseni udeo

Regina's picture

Može li neko da mi objasni, tj. uradi ovaj zadatak:

Uzorak vlažnog kalcijum-hlorida (CaCl2) mase 0,15g rastvoren je u vodi i hloridni joni istaloženi pomoću rastvora koji sadrži 0,34g srebro-nitrata (AgNo3). Izračunati maseni udio vode u uzorku CaCl2 i izraziti ga u procentima. 

Regina's picture

*rješenje je 26%, samo što ne znam kako da dođem do tog rješenja, kojim postupkom.