Koji od navedenih halogenida

Lovrickaa's picture

Koji od navedenih halogenida ne podleze reakciji sa natrijum metoksidom pod obicnim uslovima?

Hlorbenzen

Benzil-hlorid

Cikloheksil-hlorid

Izopropil-hlorid

Alil hlorid

Resenje hlorbenzen,moze neko reci zasto?da li inace ne zasiceni ugljovodonic nei reaguju sa alkoksidima ili?

 

Wolf_99's picture

Pozdrav. Sva benzenova jedinjenja u kojima su svi C atomi sp2 hibridizovani tesko reaguju sa bilo kojim reagensom , tj ne reaguju nikako pod obicnim uslovima, zbog specificne strukture benzena i sp2 hibridizacije svakog C atoma u benzenovom prstenu, benzen je jako postojan prema reagensima. Da bi neki od c atoma benzenovog prstena reagovao sa nekim reagensom, potrebni su posebni uslovi, povisen pritisak, katalizatori etc. Sam hlorbenzen nastaje pod povisenim pritiskom i prisustvom katalizatora, te se na taj nacin nije promijenila hibridizacija C atoma u prstenu, te je hlorbenzen opet relativno nereaktivan. Sva ostala jedinjenja imaju C atome van benzenovog prstena pa ce reagovati, a neka od jedinjenja koja su navela nisu uopste aromaticna, tako da ce reagovati.

Lovrickaa's picture

Hvala punoo,a da li to isto vazi npr.za vinil hlorid?