Poh

anitaaj's picture

Izracunati pOH vrednost rastvora sircetne kiseline koncentracije 0,1mol/l. K(CH3COOH)=1,8*10-5

1) 1 2) 2,87 3) 13 4) 4,5 5) 11,13

zlaja99's picture

Pozdrav!

K(CH3COOH)=1.8*10^-5

c(CH3COOH)=0.1 mol/L

----------------------------------

CH3COOH<---->H+ + CH3COO-

K(CH3CCOH)=[H+][CH3COO-]/[CH3COOH]

Mi ovdje ne mozemo uzeti da je koncentracija jona ista kao koncentracija kiseline,jer je ovo slaba kiselina koja djelimicno disosuje,ali iz disocijacije se vidi da je odnos jona istih,pa to bi znacilo ovo:

[H+]=[CH3COO-]=X

Medjutim u izraz za kiselinu ne uzimamo svu njenju koncedntraciju jer ona nije do kraja disosovala,pa cemo napisati c-x,tj. 0.1 -x ,medjutim posto je ovo slaba kiselina kod nje vazi c-x≈c,odnosno 0.1-x≈0.1.Sad to unesemo sve u formulu za konstantu disocijacije

K(CH3COOH]=X*X/0.1

K(CH3COOH]=X^2/0.1--->X^2=0.1*1.8*10^-5

X=1.34*10^-3,a to je kincentracija H+ jona

pH=-log[H+]

pH+pOH=14

pH=-log[1.34*10^-3]---->pH=(-log1.34+3)=3-0.127=2.87

pOH=14-pH=14-2.87=11.13

Odgovor je pod 5!