CH3COOH

Johnny2017's picture

Kolika je koncentracija sircetne kiseline (mol/L) u rastvoru ciji je pH = 3, ako je stepen disocijacije CH3COOH 2%? Resenje je 0.05

 

[H+] = 10^-3

alfa=0.02

c=[H+] x alfa

c=2 x 10^-2 x 10^-3 = 2 x 10^-5 ?

 

Hvala

zlaja99's picture

pH=3--->[H+]=10^-3

Alfa=2*10^-3

-------------------------------------------

[H+]=[CH3COOH]*alfa

[CH3COOH]=[H+]/alfa=10^-3/2*10^-2=0.05 mol/L

Poz