H+ joni

anitaaj's picture

Vodeni rastvor NaOH ima pH= 13. Koliko se H+ jona nalazi u 500mL ovog rastvora?

1) 0,5*10-13 2) 3*10na10 3) 6*10 na 12

4) 3*10-10 5) 1,5*10-12

 

Marija 96's picture

c(H3O+)=10-13 mol/dm3

dakle m i imamo ovoliko u 1dm3

a koliko imamo u 0,5dm3?

10-13:1=x:0,5

x=0,5*10-13

rjesnje je pod 1