Izračunati broj atoma azota

Micas's picture

Izračunati broj atoma azota koji se nalazi u 200g vodenog rastvora uree ako takav rastvor kljuca na 100,26°C. Molalna konstanta povisenja temperature kljucanja vode je Ke=0,52

1) 1,7*10 23  2) 1,17*10 23. 3) 6*10 23

4) 1,17*10-23 .5)0,52*10 23

Micas's picture

Molim vas ljudiii