Kisela so

Zizela's picture

Koja kolicina kisele soli nastaje ako se 1,48g kalcijum hidroksida doda u 300ml vodenog rastvora sumporne kiseline koncentracije 19,6 g/L? Koji reaktnt ostaje u visku i koja je masa tog viska? 

1) nastaje 0,2mol Ca(HSO4)2 a u visku ostaje 0,04 H2SO4

2) 0,04mol Ca(HSO3)2 a u visku ostaje 1,48g Ca(OH)2

3) 0,02 mol Ca(HSO4)2 a u višku ostaje 1,48g H2SO4

4) 0,02 mol Ca(HSO4)2 a u visku ostaje 1,96g H2SO4

5) 0,04 mol Ca(HSO4)2 a u visku ostaje 1,48g Ca(OH)2

zlaja99's picture

Pozdrav!

Ca(OH)2+2H2SO4--->Ca(HSO4)+H2O

c=gama/M(H2SO4)=19.6/98=0.2 mol/L

n(H2SO4)=c*V=0.2*0.3=0.06 mol

n(Ca(OH)2)=m/M=1.48 g/74=0.02 mol

Odavde se vidi da je u visku sumporna kiselina,a da je Ca(OH)2 limitirajuci reaktant.

n(Ca(OH)2):n(H2SO4)=1:2

n(H2SO4)=2n(Ca(OH)2)=2*0.02=0.04 mol

n(viska)=0.06 mol-0.04 mol=0.02 mol H2SO4,u masi to je m=M*n=0.02*98=1.96 g

I jos da nadjemo masu soli,nju trazimo uz pomoc limitirajuceg reatanta ,odnosno Ca(OH)2

1.48 g Ca(OH)2-------x g kisele soli

74 g Ca(OH)2-------234 g kisele soli

x=4.68 g,odnosno to je n(kisele soli)=m/M=4.68/234=0.02 mol

Odgovor je pod 4.

zlaja99's picture

U reakciji sam ispustio dvicu.Umjesto Ca(HSO4) ide Ca(HSO4)2.Ali dobro je zadatak uradjen,samo sam to ispustio pisuci!