Energitika zadatak

bidzip's picture

Da li moze neko da mi objasni ovaj zadatak.

Na osnovu termohemijskih podataka utvrditi da li je rakcija termickog razlaganja cvrstog amonijum hlorida spontana na 298K: 1)NH4Cl(s),deltaH=-314.64kJ,S=94.6J/K 2)NH3(g),deltaH=-45.9kJ  S= 192,8

HCl delta H=-92,3 delta S=186,9

1)reakcija spontana

2)reakcija nije spontana

3 reakcija je spontana pri nizim emperaturama od 298K

4 ne moze se utvrditi da ki je reakcija spontana

5 amonijum hlorid se termicki razlaze

Hvala!