Sagorijevajnje

bojana888's picture

Izracunati temperaturu bezazotnog gasa na izlazu iz generatora ako je temperatura vazduha na ulazu 20 stepeni Celzijusa. U produktima  nema O2. Posmatrati proces kao idealan, tj da cist C sagorijeva do CO. Temperatura sagorijevanja 1kmol C je 123700 J/kmol.