Rastvorljivost

savat's picture

U vodi nije moguce rastvoriti:

Dietil etar,Nacl,Cao,KMnO4 ili NaOH

Marija 96's picture

Dietil etar se slabo rastvara u vodi