Zadatak i lz hemije

slobodan M P's picture

Dan prijemni je bio zadatak koji glasi 

Izračunajte pH i pOH rastvora koji u 100 cm3 sadrži 4 g natrijum-hidroksida.

Resenje - pH=14 pOH=0

Kako doci do resenja

Marija 96's picture

m(NaOH)=4g

n(NaOH)=4g/40g/mol=0,1mol

c=0,1mol/0,1dm3=1

c(NaOH)=c(OH-)=1

-log(c(OH-))=0 jer log1=0

dakle pH=14-0=14

slobodan M P's picture

O pa hvala