Kisonik

slobodan M P's picture

reakcija laboratorijskog dobijanja kiseonika se može prikazati sledećom jednačinom: 2KCIO₃₍s₎→ 2KCI₍s₎ + 3O₂₍g₎. koliko grama o₂ se dobija iz 11,25g KCIO₃

1. 3.00g

2. 4.41g

3. 0.30g

4. 0.88g

Dino98's picture

Jednačina hemijske reakcije :

2KClO3 (s) ------------> 2KCl (s)  +  3O2 (g)

n(KClO3) : n(O2) = 2 : 3

3n(KClO3) = 2n(O2)

S obzirom na to da je količina tvari data odnosom mase tvari i molarne mase, pišemo :

2m(O2) / M(O2)  =  3m(KClO3) / M(KClO3)

2m(O2) = 3m(KClO3) * M(O2)/M(KClO3)

2m(O2) = 33,75 g * 32g/mol  /  122,6 g/mol

2m(O2) = 8,809 g      /2

m(O2) = 4,41 g

 

Lp!