pH vrednost

slobodan M P's picture

Kolika je pH vrednost rastvora nastalog mešanjem 100 cm3 rastvora natrijum-hidroksida pH=12 i 900 cm3 vode?

REŠENJE-11

Marija 96's picture

Čim je pH =12, znamo da je pOH=2, odnosno c(OH-)=10-2   mol/dm3 i ta je koncentracija na 100cm3, a sada nam je zapremina 900cm3 vode i ovih 100cm3 NaOH, dakle moramo racunati novu koncentraciju NaOH, a samim tim i OH-jona. Pošto se n ne mijenja, a promijenila se zapremina, tj povećala, koncentracija će se smanjiti i to 10 puta, to vidimo iz formula c=n/V, n=const... c nam je bilo 10-2, a sada je 10-3 . Dakle imamo 0,001mol/dm3 NaOH, isto toliko i OH- jona. pOH=-log(c(OH-))=3, onda je pH=14-3=11
 

slobodan M P's picture

sorry ali opet mi nije bas najj jasnije postoili formula i sta se radi sa ovih 900cm3 

Marija 96's picture

Ništa, pokušaću opet da ti objasnim,ja rješenje odmah vidim, ali potrudicu se da ti objasnim.

Kolika je pH vrednost rastvora nastalog mešanjem 100 cm3 rastvora natrijum-hidroksida pH=12 i 900 cm3 vode?

Dakle imamo rastvor ciji je pH =12 i cija je zapremina jednaka 100cm3, posto je pH=12, znamo da je pOH=2. Dakle koncentracija OH- jona je 10 na -pH. Tj 10-2 a to je isto sto i 0,01mol/dm3. Posto je NaOH jaka baza onda je i njena koncentracija ista kncentraciji OH- jona. Imamo zapreminu i koncentraciju , naci cemo n(NaOH)=c*V=0,01*0,1=0,001mol

sada dodamo 900cm3 , odnosno 0,9dm3 vode, kolicina supstance se ne mijenja, ali mijenja se zapremina imali smo 100cm3 i još 900cm3, dakle sada imamo 1000cm3 iliti 1dm3, dakle imamo drugu koncentraciju baze ali nam je n isto. Naci cemo novu c=n/Vu

c=0,001mol/1dm3=0,001mol/dm3

ovo je koncentracija baze ali i OH- jona

dakle pOH=3,a pH=11

slobodan M P's picture

aaah sada mije malo jasnije havala ti puno

Marija 96's picture

Slobodno ti pitaj koji dio ti još nije baš jasan, potrudiću se da pojasnim. Nema na čemu, uvijek.