Rastvori

slobodan M P's picture

Koliko grama aluminijum-hlorida heksahidrata treba odmeriti za pripremanje 0.512 kg 10%~tnog rastvora aluminijum-hlorida?

REŠENJE-92.60

Marija 96's picture

m(AlCl3x6H2O)=?

mr=0,512kg, odnosno to je 512g

w=0,1

ms=0,1*512g=51,2g

n(AlCl3)=51,2g/133,35g/mol=0,3839mol

n(AlCl3):n(AlCl3x6H2O)=1;1

m(AlCl3x6H2O)=0,3839mol*241,35g/mol=92,65g

Dakle prvo smo nasli masu ciste supstance koja ce se nalaziti u rastvoru 10%-ntnom od 512g, nasli smo kolicinu supstance i uporedili sa kolicinom aluminijum- hlorida heksahidrata, odnose se kao 1:1. i imamo kolicinu, preko osnovne formule nasli smo masu potrebnog kristalohidrata.

slobodan M P's picture

tih 92.65g ne priblizno tacnom resenju

Marija 96's picture

To ti sve zavisi kako ko zaokruži. Ovakav je princip rada, to je najbitnije.. ja uzimam na 4 decimale.