Rastvori

slobodan M P's picture

koju masu natrijum-nitrata je potrebno odmeriti za pripremanje 300 cm3 rastvora količinske koncentracije 0.2 mol/dm3? 

REŠENJE-5.1g

Marija 96's picture

m(NaNO3)=?

Vr=300cm3=0,3dm3

c=0,2mol/dm3

nadjemo n, n=c*V=0,06mol

odavde mozemo naci i masu NaNO3, n=m/M

m=M*n=0,06mol*85g/mol=5,1g

slobodan M P's picture

thx