Rastvori

slobodan M P's picture

Koliko je cm3 rastvora saharoze masenog udela 0,43 i gustine = 1,19 g/cm3 potrebno za pripremanje 0,5 dm3 rastvora saharoze, koncentracije 0,05 mol/dm3? Mr(saharoza) = 342

REŠENJE-16.7

Marija 96's picture

V=?

w=0,43

ro=1,19g/cm3

V2=0,5dm3

c=0,05mol/dm3, odavde nadjemo n=0,025mol

odavde ms=n*M=0,025mol*342=8,55g

imamo w=ms/mr

mr=ms/w=19,88g

i imamo ro, V=mr/ro=16,7cm3