Organska hemija- stehiometrija

Mala hemičarka's picture

"Kada se smeša etana i etena pomeša sa bromnom vodom, masa joj se poveća za 8 grama. Pri sagorevanju iste smeše oslobađa se 14 dm^3 CO2. Odrediti početnu zapreminu smeše." Da li neko može da mi kaže kako se radi ovaj zadatak? Unapred hvala.